EcoAdvisor


  • Duración: 2018-2020
  • Organismo: Agència per a la Competitivitat de Empresa (ACCIÓ)
  • Programa: Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental
  • Líder: Companyia General Aigües de Catalunya S.A.

Desenvolupament d’aplicació per a l’operació d’EDARs basada en criteris ambientals i ecosistèmics

Aigües de Catalunya està realitzant un projecte d’investigació anomenat “Desenvolupament d’aplicació per a l’operació d’EDARs basada en criteris ambientals i ecosistèmics. EcoAdvisor”.

L’objectiu  general del projecte és desenvolupar un Sistema Recomanador Intel·ligent que calculi i indiqui de forma variable els paràmetres objectius de l’efluent i operació de la EDAR, utilitzant criteris d’immissió al medi receptor.

Mitjançant el projecte, es pretén optimitzar els recursos energètics mantenint en tot moment la qualitat de l’aigua tractada i, com a conseqüència directa, minimitzar les emissions de GEH mesurats en termes d’empremta de Carboni.

El projecte Eco-Advisor s'ha vist beneficiat d'una subvenció del programa de suport a la investigació i desenvolupament Nuclis d'ACCIÓ, amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.