Millora del rendiment

La tecnologia d'avantguarda ens ajuda a aconseguir els màxims nivells d'eficiència i qualitat en la gestió de l'aigua. Aigües de Catalunya vol subscriure el seu compromís amb la societat i el Medi Ambient mitjançant una gestió respectuosa que persegueix estalviar un recurs natural que és limitat.

Per això, porta a terme una millora contínua del rendiment, un apartat on s'integra tant la tecnologia com en les tècniques utilitzades per a l'estalvi d'aigua a les xarxes gestionades.

Així, Aigües de Catalunya treballa intensament en el desenvolupament d'eines que millorin el servei, sent aquest un dels reptes més importants que ve afrontant la companyia: la millora contínua del rendiment hidràulic.

En aquest sentit, és fonamental la detecció eficient d'avaries on s'utilitza la tecnologia més avançada disponible en aquests moments, especialment prelocalitzadors de fuites i correladors acústics i d'ultrasons.

Amb l'aplicació d'aquests avenços, s'obté una major productivitat mitjançant la utilització integrada de la tecnologia existent i protocols de treballs clars i precisos, sempre amb l'objectiu d'optimitzar els recursos, partint sense cap dubte una adequada sectorització de la xarxa de distribució .

En aquest sentit, s'aposta per dividir les xarxes hidràuliques, instal·lant cabalímetres i registradors de pressió, amb la finalitat de registrar els cabals de cada sector i utilitzar les seves variacions com a indicador de possibles fuites.