Laboratori

Aigües de Catalunya ofereix un servei de qualitat en totes les fases del Cicle Integral de l'Aigua per això, i per a realitzar amb èxit la gestió de totes les fases, presta especial atenció al control de la qualitat de l'aigua dels abocaments. Així, compta amb GAMASER com a laboratori de referència, encarregat de la realització de les analítiques ja sigui per als municipis gestionats com per a qualsevol client que requereixi aquests serveis. GAMASER compleix amb els requisits establerts en la Norma ISO 17.025, la ISO 9.001 i la ISO 14.001 sent un laboratori de referència nacional.

Gamaser té laboratoris en la Comunitat Valenciana i a Catalunya, concretament a Tortosa.