Qualitat i Medi Ambient

Aigües de Catalunya té entre els seus principals objectius la protecció de l'entorn en què opera, de manera que totes les seves actuacions persegueixen oferir un servei de qualitat en abastament d'aigua sota la bandera de l'excel·lència mediambiental. Aquest esperit li ha permès reduir les emissions de CO2, augmentar l'excel·lència energètica i el desenvolupament de tecnologies cada cop més netes.

Per a això, duu a terme una Política de Desenvolupament Sostenible consistent en una combinació intel·ligent del progrés tecnològic i el respecte al Medi Ambient, prioritzant la gestió de la qualitat i l'excel·lència energètica.

Tant és així que l'optimització duta a terme en el tractament i depuració d'aigües residuals ha permès evitar l'emissió de tones de CO2, gràcies a l'increment de la cogeneració d'energia.

Però el nostre repte no acaba aquí, la nostra vocació no descansa, i per això el nostre interès diari està dirigit a la recerca noves pràctiques energètiques i la implementació de formes d'energia més netes.

Aigües de Catalunya presta un servei continu de primera necessitat. Per això, es garanteix que l'activitat quotidiana compleixi la legislació vigent, anant més enllà dels requisits legals en les activitats en què sigui econòmicament i tecnològicament possible.

El nostre equip humà posseeix la formació adequada a les funcions que exerceix i el nostre interès és continuar desenvolupant plans de formació en què es recullen les necessitats que expressen els responsables de cada unitat per poder complir amb aquests requisits, preparant-se cursos específics a l'efecte. Es promouen actuacions de formació i conscienciació sobre la necessitat de protegir i preservar el Medi Ambient.

A més a més, la nostra empresa s'esforça constantment en millorar l'eficàcia i eficiència dels seus processos productius a fi d'aconseguir la fidelització dels seus clients, la prevenció de la contaminació, minimitzant l'ús de materials i la generació d'aspectes mediambientals negatius.

Certificats

  1. QUALITAT_9001:2015
  2. MEDI AMBIENT_14001:2015
  3. SEGURETAT i SALUT EN EL TREBALL_OHSAS 18001:2007
  4. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA_ISO 50001:2011