Qualitat de l'aigua

Els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà a Espanya estan legislats a través del Rei Decret 140/2003.

Si vosté és proveït per la nostra empresa, pot estar tranquil, ja que no sols s'acomplix la legislació pertinent, sinó que es va més enllà i s'aposta per una major seguretat de l'aigua a través de la realització de nombrosos controls addicionals als exigits per la legislació, i dels processos de certificació dels sistemes de gestió de la qualitat als quals se sotmet.

Així mateix, a través d'aquesta pàgina pot enllaçar amb el Sistema d'Informació Nacional d'Aigua de Consum (SINAC), que és un sistema d'informació sanitari que recull dades sobre les característiques dels proveïments i la qualitat de l'aigua de consum humà que es subministra a la població espanyola. El SINAC actualment està sustentat per una aplicació informàtica a través d'Internet. Si selecciona el municipi i la zona de proveïment podrà vore de quin tipus de captacions disposa, així com el resultat de les analítiques realitzades en la xarxa de distribució.