Gestió de Clients

L'atenció amb qualitat de l'usuari i la gestió d'un servei de qualitat són les dues màximes que dirigeixen el dia a dia de la nostra empresa. Per a això, Aigües de Catalunya compta amb l'última tecnologia i els últims avenços del sector que aplica en la seva gestió diària. Un exemple d'això és el Sistema de Gestió de Clients (SGA).

El Sistema de Gestió de Clients (SGA) és un sistema d'informació que permet dur a terme els processos d'atenció al client, lectura, facturació i cobrament segons les directrius marcades pel titular del servei.

Es tracta d'un conjunt de mòduls inscrit en el Registre de la Propietat Intel·lectual i caracteritzat per la seva elevada capacitat de càlcul, flexibilitat, versatilitat i gran capacitat d'adaptació a situacions noves que permeten la posada en marxa del servei i la realització de tots els processos de gestió de clients.

Les noves necessitats dels clients, i més en particular d'Ajuntaments o altres formes d'Administració local i autonòmica, han anat conformant l'actual sistema. Aquests requisits resulten molt variats i amb freqüència van més enllà del simple cobrament. Els més destacables serien: 

  • El manteniment d'una informació correcta, actualitzada i verificada. Disposar d'un bon padró és imprescindible per a una bona gestió.
  • Utilització de sistemes de lectures de comptadors mitjançant terminals portàtils que inclouen mecanismes de telelectura de mòduls de radiofreqüència.
  • Renovació del parc de comptadors, emprant tecnologia d'avantguarda i informació actualitzada provinent del sistema de lectura i facturació, a fi de mantenir l'excel·lència de l'estat de les instal·lacions.
  • Utilització de sistemes de filtrat d'informació per determinar el volum a facturar a cada abonat, sobre el qual s'aplicarà l'estructura tarifària requerida pel titular del servei per molt complexa que aquesta sigui.
  • Portal web que satisfà els requisits legals exigibles a un servei d'aquestes característiques, des del qual els usuaris podran accedir a informació tant de caràcter general com personalitzada mitjançant serveis d'oficina virtual que faciliten les gestions telemàtiques dels clients, abonats i públic en general.
  • Versatilitat en l'accepció de mitjans de pagament.