Gestió del Clavegueram

Per Aigües de Catalunya, tan important és la gestió de l'abastament d'aigua com els serveis prestats per poder recuperar l'aigua ja consumida i tornar-la al seu medi natural o utilitzar-la per altres fins.

Per completar el Cicle Integral de l'Aigua és necessari recollir l'aigua i transportar-la a la planta de tractament i depuració per poder aprofitar-la de nou o tornar-la a la Natura en condicions òptimes. Les Estacions d'Aigües Residuals (EDAR) són les encarregades de recollir les aigües procedents de la xarxa de sanejament i les pluvials.

D'aquesta manera, Aigües de Catalunya dedica gran part de la seva tasca a gestionar la recollida d'aigua per al seu posterior tractament. Els treballs duts a terme a la xarxa de clavegueram tenen com a objectiu aconseguir que aquesta infraestructura estigui en perfecte estat de conservació i neteja per tal d'evitar embussos a la xarxa i fuites d'aigua. Per a això, es realitzen els següents passos: 

  • Redacció d'un pla de sanejament.
  • Elaboració de la cartografia de la xarxa de sanejament.
  • Inspeccions programada de col·lectors i canonades.
  • Servei permanent d'atenció d'emergències.
  • Servei de desinfecció i control de plagues. 

Xarxa de manteniment 

Un dels reptes d'Aigües de Catalunya és evitar fallades en qualsevol punt de la xarxa per oferir un subministrament amb garanties i de qualitat. Així, i de la mateixa manera que hi ha avaries en el subministrament, també a les xarxes de sanejament es produeixen embussos i trencaments. Per evitar la insalubritat i la mala olor, Aigües de Catalunya disposa dels equips especialitzats i de la tecnologia més puntera sent la seva atenció ràpida, directa i contundent. 

Per tot això, l'ús de l'última tecnologia és fonamental. Per això, disposa d'una moderna maquinària i d'un equip humà qualificat que s'encarrega de que la xarxa de clavegueram compleixi adequadament la seva funció, realitzant exhaustius controls i neteja de les instal·lacions de forma continuada. Aquesta millora del servei ve justificada per la incessant necessitat de modernitzar aquest tipus d'instal·lacions en els nuclis urbans.