Distribució en Alta

Fins que l’aigua de la planta potabilitzadora arriba a les llars passa per dos fases a les que entra en lloc una important xarxa de distribució recolzada per una tecnologia d’última generació que assegura un servei de màxima qualitat.

Una vegada que la planta potabilitzadora ha tractat l’aigua per fer-la apta pel consum humà només queda portar-la fins l població, una tasca que es realitza en 3 fases:

Adducció

Aquesta activitat consisteix en el transport de l’aigua des de la planta de tractament fins l’entrada de les poblacions mitjançant una xarxa arterial de canonades de gran diàmetre i complexes sistemes de bombament.

El procés de potabilització no te lloc necessariament a prop de les ciutats abastides i per això cal que l’aigua sigui bombejada i transportada per grans canonades (800-1600 mm) fins arribar al seu destí final.

Xarxa de distribució

Ja a la població, l’aigua es distribueix a través d’un entramat de canonades de diferent mida o diàmetre (450-800 mm de diàmetre) de manera que a cada punt de subministrament aquest arribi a la pressió adient i quantitat necessària.

Gestió Integral mitjançant telecomandament integrat

A aquesta fase, Aigües de Catalunya controla que el cabal d’aigua que arriba al municipi, la pressió i el posicionament de vàlvules sigui el correcte al mateix temps que se assegura el bon funcionament de pous i re bombaments.

Al llarg de la xarxa hi ha elements de control, seguretat, desinfecció i impulsió que garanteixen de forma activa la millor distribució de l’aigua.