Prevenció de Riscos

Per a Aigües de Catalunya, la salut i el benestar dels professionals que fan possible el servei és tan important com la qualitat de l'aigua que gestiona. Per això du a terme una política de Seguretat i Salut Laboral de màxims, fruit de la seva Política de Qualitat, encaminada a millorar de forma constant les condicions de treball i el nivell de protecció dels seus treballadors.

Una política que persegueix a més a més, promoure la satisfacció i motivació personal, així com la dels usuaris del seu entorn perquè partint la millor productivitat s'aconsegueix amb la major seguretat.

Per a la nostra organització és fonamental el compromís amb la Gestió de Riscos, basat en tres línies bàsiques d'actuació: el comportament ètic, la seguretat jurídica, i la responsabilitat empresarial.

Per a això involucra i consciència a totes les persones, que amb l'aportació del seu esforç, dedicació i idees contribueixen que l'empresa desenvolupi la seva activitat laboral en condicions segures alhora que competitives, així com dels ciutadans a qui presta els seus serveis.

Aigües de Catalunya ha realitzat un gran esforç de lideratge en aquesta importantíssima matèria, disposant per a això d'un Servei de Prevenció amb recursos propis dedicats exclusivament a la millora diària de les condicions de seguretat i salut laboral de totes les actuacions i activitats desenvolupades per l'empresa.